سامانه مدیریت خدمات مهندسی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


تعداد نمایش خبر در لیست :
بدون تصویر!
پرداخت پيش از موعد حق نظارت
به پیشنهاد معاونت خدمات مهندسی و تصويب هيات رئيسه محترم سازمان، پرداخت پيش از موعد حق نظارت جهت پرونده هايی که تا تاريخ 92/11/25 گزارش فونداسيون آنها ثبت گرديده و درخواست جاری (تغيير نقشه،تعويض مهندس و ...) در سيستم شهرسازی ندارند ،اجرايی گرديد. اين پرداخت در مورد پرونده های با متراژ کمتر از 1000 متر به 80 درصد و برای متراژ بيش از 1000 متر به 65 درصد کل مبلغ حق الزحمه افزايش خواهد يافت. همچنين در صورتی که گزارش گود برداری پروژه در سامانه سازمان اعلام گرديده باشد پس از بازديد با 20 درصد پرداخت [نمایش کامل خبر . . .]
مدیر سایت

بدون تصویر!
افزایش متراژ ارجاع نظارت مهندسینی که شاغل تمام وقت نیستند
در راستای کيفی سازی خدمات مهندسين ناظر و در فاز دوم ارجاع کار که از ابتدای سال 93 اجرايی می گردد برای آن دسته از مهندسينی که دارای شغل تمام وقت نبوده و در هيچ سازمان و نهاد دولتی و غير دولتی از جمله شهرداری ها ،وزارت خانه ها وموسسات غير دولتی در طول يکسال گذشته مشغول به فعاليت نبوده اند،متراژ نظارت ارجاعی از طرف سازمان (50 درصد )افزايش می يابد. بديهی است مبنای اوليه تصميم گيری ها، خود اظهاری مهندسين در سامانه خدمات مهندسی می باشد و در صورت عدم تطابق اظهارات مهندسين با کنترل هايی که بصورت سيس [نمایش کامل خبر . . .]
مدیر سایت

بدون تصویر!
آمار ارجاع کار نظارت به اشخاص حقیقی
آمار ارجاع کار نظارت به اشخاص حقیقی - جهت مشاهده جزئيات ، فايل پيوست را دانلود نماييد و همچنين جهت دريافت ليست متراژارجاع شده درگرايش کاری خود پس از ورود به سيستم ، از قسمت پيوندهای مرتبط لينک مربوطه اقدام فرماييد . [نمایش کامل خبر . . .]
مدیر سایت

بدون تصویر!
شرکتهای خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک
 شرکتهای خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک مدیریت محترم عامل بدینوسیله باطلاع می رساند ، کلیه شرکتهای خدمات آزمایشگاهی ، موظفند مطابق با   مقررات ملی ساختمان ، جهت کنترل کیفیت خدمات  مهندسی ، شروع بکار کلیه پروژه های ساختمانی خود را از طریق کارتابل الکترونیکی ، به سازمان اعلام نمایند . عدم ثبت شروع بکار ، بمنزله تخلف عضو حقوقی سازمان، محسوب گردیده  و گزارش ژئوتکنیک و محاسبات پروژه ساختمانی ، مورد تایید سازمان نمیباشد و مسئولیت عواقب آن با شرکت خدمات آزمایشگاهی خو [نمایش کامل خبر . . .]
مدیر سایتسامانه مدیریت خدمات مهندسی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران