پیگیری درخواست کنترل نقشه های فاز دو
کاربر گرامی ، لطفا جهت پیگیری وضعیت درخواست های کنترل نقشه های فاز دو ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شماره پرونده شهرسازی و کد ملی متقاضی پروانه ساختمانی را وارد نموده و دکمه جستجو را فشار دهید
شماره پرونده شهرسازی :  
 


سامانه مدیریت خدمات مهندسی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران